یک مرکز تحقیقات واقع در شمال شرق تهران، جهت مهندسی مجدد فرآیندها و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در واحدهای زیرمجموعه، به همکاری تمام‏وقت چند نفر مهندس صنایع (کارشناس و کارشناسی ارشد)، آشنا با نحوه مستندسازی فرآیندها و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008، با شرایط مالی مناسب نیازمند است. متقاضیان می توانند روزمه کاری و تحصیلی خود را به رایانامه makna90@gmail.com ارسال نمایند.

مشاهده در منبع : مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت