عنوان : تحليل جريان و انتقال حرارت در لامپ تخليه الكتريكي فشار بالا در حالت دو بعدي و سه بعدي
نشریه: نشريه انرژي ايران

شماره: نشريه انرژي ايران (دوره: 9, شماره: 24)

نویسنده: سيروس آقانجفي ، عليرضا دهقاني ، مريم فلاح عباسي
تاریخ: ‏۱۳۸۹/۰۲/۱۲فایل مقاله : مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت