گزیده ای از مطالب آموزنده مهندس حمید دارابی در کلاس ماهیانه ویژه اعضای مرکز دانش صنعت ایران که در مورد چیلر های تراکمی بود.


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت