آچار کلاغی مخصوص کار سنگین : این ابزار دارای نیروی قوی گیرندگی در تمامی اندازههای معین شده می باشد.دسته های مدل نشان داده شده از روکش عایق ساخته شده است .مدل های مخصوص کار سنگین تمامی ویژگی های مدل های معمولی را دارند اما استقامت بیشتری جهت انجام کارهای سنگین دارند.تعداد دندانه های تغییر سایز فک ها متفاوت می باشد.