درود بر این هنرمندان جوان


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت


فکر می کردم پر دردی

فکر می کردم مثه مایی

مسیری که تو میری

دیگه از ماها سوایی

من نخواستم که بخونم

دل شکسته شه سکوتم

واسه کی می خونی بزدل

یه نگاه کن روبروتو

تو رو مردم گنده کردند

بی اونا منو تو هیچیم

وقتی تو دلا نباشیم

منو تو مهره پوچیم

این مقدسات ما بود

چرا حرمتو شکستی

لعنت خدا به قلبت

تو دل شیطون نشستی

نمی ذارم خونه دل

خالی از حسه خدا شه

آدمی مثل تو باید

رو زمین دیگه نباشه

چه میدونی از کسی که

زندگیش مدیون ما بود

از کسی که بوی هیئت

واسش اندازه ی دنیاس

چه میدونی از کسی که

به چشه خیس میده حاجت

اسم اونو میگه هرکی

زود میشه دعاش اجابت

نمی دونم قصد تو از

این همه حرف چی بوده

پشت این شعری که خوندی

اما می دونم کی بوده

یه روز میدی جواب این همه بی حرمتی رو

اون روز کسی نیست دیگه به جا بیاره شاهین نجفی رو . . .