شانا_ گروه نفت: وزیر نفت در حکمی علیرضا فخاری، مشاور وزیر و رئیس سازمان حراست را به سمت عضو اصلی هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب کرد.

به گزارش شانا، متن حکم مهندس رستم قاسمی خطاب به فخاری به این شرح است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و صلاحیت های علمی و عملی و به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «عضو اصلی هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» منصوب می نمایم.

انتظار دارم در چهارچوب اهداف و سیاست های راهبردی وزارت نفت و با تعامل و همفکری با سایر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان در پیشبرد برنامه های راهبردی و توسعه ای صنعت نفت از طریق توجه جدی به شاخص های بهره وری، افزایش کمی و کیفی ظرفیت های تولیدی و استفاده بهینه از منابع و پتانسیل های صنعت نفت به ویژه در حوزه پارس جنوبی و شمالی موفق و موید باشید.

از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در انجام وظایف محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.