آمریکا به جای اینکه خواستار تعطیلی فردو شود، پیشنهاد کرد ایران غنی سازی بیست درصدی را به حالت تعلیق در آورد به شکلی که توانایی از سرگیری سریع عملیات در این تاسیسات محدود شود. این پیشنهاد بسیار پایین تر از سطح انتظارات اسرائیل است...


سرویس بین الملل «فردا»:دو رسانه اسرائیلی و آمریکایی با اشاره به نتایج مذاکرات آلماتی نتیجه این دور مباحثات را به سود ایران ارزیابی کردند.روزنامه واشینگتن پست در سرمقاله خود پیشنهاد ازائه شده از سوی گروه 1+5 به ایران را نشان دهنده این دانست که امریکا در حال تسلیم در مقابل ایران است.

این روزنامه نوشت: «پیشنهادهایی که ایران در مذاکرات آلماتی قزاقستان درباره کاهش برنامه هسته ای خود دریافت کرد نشان می دهد آمریکا در حال تسلیم شدن مقابل خواسته های تهران است».
این روزنامه با ناراحتی ادامه داد: «یک توضیح درباره سخنان جلیلی این بود که وی خوشحال بود در 8 ماهی که ایران آخرین بار پذیرفت با این ائتلاف بین المللی دیدار کند، به جای اینکه از جذابیت پیشنهادها به تهران کم شود، این پیشنهادها سخاوتمندانه تر شده اند. جلیلی گفت: «آنها تلاش کردند به دیدگاه های ما نزدیک تر شوند ولی تا نقطه مطلوب راهی طولانی در پیش است».
در ادامه این یادداشت آمده است: «در حالیکه حکومت ایران از مذاکره خودداری و درخصوص فعالیت های بازرسان بین المللی کارشکنی کرده است و با افزودن به ذخیره اورانیوم غنی شده خود به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بی توجه است، مقامات آمریکایی اینکه مفاد مسائل پیشنهاد شده به ایران بهتر شده است رد می کنند. در عین حال واقعا به نظر می رسد حق با مقامات آمریکایی نیست».
واشینگتن پست درباره تفاوت های پیشنهاد آلماتی و پیشنهاد بغداد نوشت: «5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان مه گذشته در بغداد از ایران خواستند تاسیسات هسته ای زیر زمینی موسوم به فردو را ببندد و ذخیره اورانیوم با غنی شدگی پائین خود را از کشور خارج کند. در مذاکراتی که در قزاقستان برگزار شد، تعطیلی فردو به تعلیق عملیات و نیز اینکه ایران اجازه داشته باشد مقداری از اورانیوم با غنی شدگی 20 درصد خود را حفظ کند تقلیل یافت. این تغییر را می توان تا حدودی واکنش به وضعی در حال تغییر دانست: ایران مقداری از ذخیره اورانیوم با غنی شدگی متوسط خود را به سوخت رئاکتوری تحقیقاتی تبدیل کرده است. ایران با این اقدام، بهانه ای بدست آورد تا طرح قبلی را رد کند که بر اساس آن اورانیومی که از کشور خارج می شد به صورت میله های سوخت باز گردانده می شد. در عین حال به نظر می رسد ائتلاف بین المللی کاهش بیشتری از تحریم ها را پیشنهاد کرده باشد هر چند به گفته مقامات ، تحریم صنعت نفت و سامانه مالی ایران همچنان به قوت خود باقی است. اگر ایران پیشنهادهای غیر قابل قبول دورهای قبلی مذاکرات را تغییر داد، شواهدی از تغییر مواضع در دو طرف وجود ندارد».
واشینگتن پست نتیجه گرفت: «سخنان جلیلی می تواند مقدمه ای برای مصالحه باشد. در عین حال تاریخ نشان می دهد اینها تاکتیک های حکومتی هستند که معتقد است بیشتر از آمریکا و شرکایش توان مقاومت کردن و مانور دادن دارد».
اسرائیل از نشست آلماتی خوشنود نیست

از سوی دیگر دبکا فایل که یک پایگاه اینترنتی وابسته به سرویس اطلاعات نظامی اسراییل (امان) است روز 12 اسفند 1391 (2 مارس 2013) در گزارش نوشت خواسته فوری اسراییل تعطیلی تاسیسات غنی سازی فردو است نه چنان که در پیشنهاد آلماتی آمده کاهش آمادگی این تاسیسات.
دبکا فایل نوشت: «مذاکرات 6 قدرت جهان با ایران در آلماتی قزاقستان روز چهارشنبه پایان یافت ولی گزارش های خوشبینانه ای که پنجشنبه 28 فوریه درباره این مذاکرات منتشر شد ، موجب نگرانی جدی مقامات اسرائیلی شده است. یک دیپلمات غربی گفت: این مذاکرات هسته ای سازنده تر و مثبت تر از گذشته بود. برای نخستین بار ایرانی ها واقعا بر پیشنهادی که مطرح شده بود تمرکز کردند. در عین حال این دیپلمات اذعان کرد تمایل ایران به مذاکره جدی تا زمان نشست آوریل مشخص نخواهد شد».
این پایگاه اینترنتی ادامه داد: «منابع اطلاعاتی پس از مذاکرات قزاقستان به دبکا فایل گفتند این همه خوشبینی نشان دهنده محتوای واقعی این جلسه نیست و در خصوص پیشنهادهای مطرح شده بحث عملی صورت نگرفته است.»
دبکا فایل سپس به نقطه اصلی اختلاف اشاره کرده و گفته است: «درخواست اصلی اسرائیل، تعطیلی فوری تاسیسات فردو است. درعین حال ، هیئت آمریکا در قزاقستان این موضوع را با مذاکره کنندگان ایرانی مطرح نکرد. آمریکا به جای اینکه خواستار تعطیلی فردو شود، پیشنهاد کرد ایران غنی سازی بیست درصدی را به حالت تعلیق در آورد به شکلی که توانایی از سرگیری سریع عملیات در این تاسیسات محدود شود. این پیشنهاد بسیار پایین تر از سطح انتظارات اسرائیل است و موجب یاس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می شود. تعجبی ندارد که وزیر امور خارجه ایران تا این اندازه خوشبین است».