مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی در سال 92 مبلغ 162 هزار و 375 ریال است.
سید مجتبی موسوی با اعلام میزان حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه سال 92به میزان 162هزار و 375 ریال افزود: رقم ذکر شده بالا به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع است.وی تصریح کرد: سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 91، معادل 10 درصد به علاوه رقم ثابت 19 هزار و 485 ریال افزایش می‌یابد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در خصوص نحوه محاسبه این رقم برای بیمه شدگان اختیاری گفت: پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 91 از رقم روزانه 129 هزار و 900 ریال بیشتر است همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 162 هزار و 375 ریال کمتر نباشد.وی درباره پرداختی‌های بیمه بیکاری نیز خاطرنشان کرد: کلیه پرداختی‌های آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ اول فروردین ماه 92 به بعد است با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود.موسوی افزود: پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال جاری ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 92 است تا مبلغ حداقل دستمزد سال 92 ترمیم می‌شود.
وی در خصوص میزان دستمزد مقطوع رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی گفت: دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی برای رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل178 هزار و 600 ریال، سایر رانندگان معادل 211 هزار و 100 ریال و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 162 هزار و 375 ریال تعیین شده است.مدیرکل تامین اجتماعی استان قم ادامه داد: با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال 92 به میزان 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یک میلیون و 131 هزار و 600 ریال است و رعایت موضوع در ماه‌های 30و 31 روزه الزامی است.