ویرایش علمی: مهندس فیروز معینی

در مقدمه چنین آمده است:

در این کتاب سعی شده است، تله‌های بخار سایت‌ها و سیستم‌های بخار، طبق روش‌های کلی و گام‌به‌گام از نظر کیفیت و صحت محاسبه، طراحی، نصب و اجرا، نگهداری و عیب‌یابی مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرد تا اطلاعات و نتایج حاصله بتواند جهت طراحی و اجرای پروژه‌های اصلاحی و رفع عیب تله‌های بخار و دستگاه‌ها و تجهیزات و سیستم‌های بخار مربوطه استفاده گردد. امید است مطالعه و به‌کارگیری مطالب و نکات این کتاب، موجب ارتقای سطح دانش جامعه متخصصین تأسیسات بخار در خصوص محاسبه و طراحی سیستم‌های بخار، ارزیابی و بهینه‌سازی و بازیافت انرژی، کاهش آلوگی محیط زیست و ... گردد.