الف) جریان مستقیم
در جریان مستقیم مقاومت بدن از حالت متناوب بیشتر بوده و از این لحاظ خطر کمتری دارد. عبور جریان مستقیم از بدن باعث انقباض عضلات شده و تکان شدیدی می‌دهد و یا ممکن است انسان به یک طرف پرت شود. این جریان ثابت قلب و ریه‌ها را در یک حالت ثابت نگه داشته و از انبساط و انقباض آن جلوگیری نموده و قلب از کار می‌افتد، همچنین تنفس غیر ممکن شده و انسان دچار خفگی می‌شود. اگر عبور جریان مستقیم در بدن ادامه داشته و قطع نگردد شروع به تجزیه خون و املاح بدن و مواد شیمیایی ، نسوج عضلات نموده و آنها را فاسد می‌کند.
ب) اثر جریان متناوب
مقاومت بدن در مقابل جریان متناوب کمتر و به علت تغییر مداوم جهت جریان ضربات وارده بر سلسله اعصاب شدیدتر است. هنگامی که جریان متناوب در موقع برق گرفتگی از قلب عبور می‌نماید به ماهیچه‌های قلب در هر ثانیه ٥٠ سیگنال قوی اعمال می‌شود، یعنی قلب را وادار می‌سازد در هر ثانیه ٥٠ بار و در دقیقه ٣٠٠ بار که در حدود ٥٠ برابر ضربان طبیعی قلب است. چون قلب قادر به چنین کاری نیست شروع به لرزش و ارتعاشات ضعیف و نامطمئن می‌نماید، که این پدیده لرزش بطنی نامگذاری شده است. در این حالت قلب هیچ کار مفیدی انجام نداده و بزودی از کار می‌افتد و مرگ تقریبا قطعی است.
به عقیده بسیاری از محققین ، فرکانس ٥٠ تا ٦٠ هرتز ، خطرناکترین فرکانس برای بشر است و اگر کم یا زیاد کنیم، خطر کمتر می‌شود. در فرکانسهای خیلی بالا (٣٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ هرتز) موجب سوختگی در محل اتصال شده و چون مقاومت در محل سوختگی زیاد می‌شود، جریان عبوری از بدن کم شده و این مسآله به نجات انسان کمک می‌کند و معمولا باعث مرگ نمی‌گردد. در فرکانسهای بالاتر از ١٠ كيلوهرتز به دليل اثر پوستي (skin effect) جریان ورودی به بدن بیشتر از سطوح خارجی (پوست) عبور کرده و از قسمتهای حساس داخلی نمی‌گذرد.
هنوز فرکانسهایی از جریان متناوب که در انسان باعث بيشترين توقف قلب یا دستگاه تنفسی می شود مشخص نشده اما بیشتر محققین فرکانسهای ۵۰ تا ۶۰ هرتز را برای انسان مهلک ترین فرکانس می دانند. آمار نشان می دهد فرکانسهای بالا (در حدود ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ هرتز و بالاتر) چندان مرگ آفرین نبوده و فقط خستگی موضعی ایجاد کرده است. البته در ولتاژهای بالا (حدود ۱۰-۶ کیلو ولت) حتی فرکانس ۵۰۰۰۰۰ هرتز ممکن است کشنده باشد. در هر صورت فرکانس بالا اگر برق گرفتگی پیش نیاورد حداقل باعث سوختگی می شود که بسیار خطرناک است.