🔵🔴⚫️ تقسیم بندی مخازن از نظر سیالات مخزنی :


⏪ با افت فشار مخزن، گاز محلول در نفت توانایی آن را پیدا می‌کند که از نفت خارج شود، «فشارنقطه‌ی حباب یا (فشار اشباع)» فشاری است که در آن، اولین حباب گاز از نفت جدا می‌شود. روشن است که در فشار‌های بالاتر از آن تنها یک فاز مایع و در فشار‌های پایین ‌تر از آن دو فاز مایع و گاز وجود دارد.


✅ تقسیم بندی صحیح یک مخزن نیاز به شناخت رفتار ترمودینامیکی فازهای موجود در مخزن(مایع، گاز، جامد) و همچنین شناخت نیروهای موثر بر مکانیزم تولید دارد. عموما مخازن بر اساس مکان نقطه‌ای که بیانگر فشار اولیه(Pi) و دمای مخزن ( T) در نمودار P-T سیال آن مخزن است تقسیم بندی می شوند. از این رو مخازن به دو نوع تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :


1⃣ مخازن نفتی: اگر دمای (T) مخزن کمتر از دمای بحرانی ( Tc ) سیال مخزن باشد مخزن به عنوان یک مخزن نفتی تقسیم بندی می شود.


2⃣ مخازن گازی: اگر دمای (T) مخزن بیشتر از دمای بحرانی( Tc ) سیال هیدروکربنی باشد مخزن یک مخزن گازی در نظر گرفته می شود