🔵🔴⚫️ مهم ترین نکات مندرج در مباحث مقررات ملی و بخشنامه های مربوط به کنترل دودکش :


✅ مشخصات دودکش‌ها بر اساس مباحث ۱۴ و ۱۷ مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد.
✅ حداقل قطر داخلی دودکش‌های وسایل گازسوز ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد.
✅ قطر داخلی دودکش بخاری ۱۰ سانتی‌متر می باشد.
✅ قطر داخلی دودکش شومینه، آبگرمکن فوری، پکیچ ۱۵ سانتی‌متر نی باشد.
✅ جهت هر وسیله گازسوز یک دودکش مناسب مستقل در نظر گرفته شود.
✅ حداکثر ارتفاع دودکش بدون عایق ۱۵ متر می‌باشد.
✅ قسمت پایین دودکش قائم باید حداقل ۳۰ سانتی‌متر در زیر پایین‌ترین اتصال رابط به آن ادامه یابد.
✅ دهانه خروجی باید حداقل یک متر از بالاترین نقطه‌ای از بام که دودکش از آن خارج می‌شود بالاتر باشد این دهانه باید از هر نقطه ساختمان در شعاع ۳ متری از دودکش حداقل۶۰ سانتی‌متر بالاتر باشد.
✅ دهانه خروجی دودکش بایستی به کلاهک h مناسب مجهز گردد.
✅ در صورت استفاده از پنجره و درب‌های کاملاً درز بند (مثل upvc) بایستی هوای احتراق از بیرون ساختمان تأمین گردد.
✅ اتاق‌های کمتر از ۸/۹ مترمربع بخاری نصب نمی‌گردد.
✅ دودکش پشت درب کمد و یا هر درب دیگری قرار نگیرد.
✅ استفاده از قطعات لوله‌های سیمانی پیش‌ساخته سر صاف ممنوع می‌باشد
از نوع نر و ماده استفاده شود.
✅ اتصالات دودکش‌ها بایستی کاملاً دود بند باشد