توضیح مختصری در زمینه آشنایی با Utility Station


✅ معمولا ایستگاه های Utility Station یا Hose Station از چهار سیال هوا Air ، بخار LPS ، آب SERVICE WATER و ازت NITROGEN تشکیل شده و موقعیت نصب ایستگاه ها بسته به شرایط و نیازهای تعمیر و نگهداری تعیین می گردد. هر یک از این ایستگاه ها منطقه ای به شعاع 15 متر را پوشش میدهند. تعدادی از ایستگاه های Utility Station در سطح زمین و معمولا در مجاورت ستون های پایپ رک یا ستون استراکچرها یا فونداسیون تجهیزات نصب می شوند و تعدادی دیگر بر حسب نیازهای تعمیرات و نگهداری در ارتفاع سازه ها یا پلتفرم تجهیزات نصب می گردند.