صنعت دتکتورها یا آشکار ساز و انواع آنها

دتکتور قطعاتی از سیستم اعلام حریق می باشند که نسبت به حرارت دود و یا شعله بسیار حساس بوده و به محض مشاهده مبادرت به اعلام شنیداری، دیداری و یا هر دو می کنند.انواع دتکتورها1-دتکتورهای حرارتی 2-دتکتورهای دودی3-دتکتورهای شعلهدتکتور دودیاین وسایل نسبت به گازهای حاصله از شروع سوختن مواد و یا نسبت به نشست برخی گازها حساس هستند چنانچه که مورد اختیار باشند یک وسیله پیشگیری از حریق خواهند بود.کاربرد دتکتور دودی نوع یونیزه محفظه ای متشکل از دو الکترود می باشد مواد رادیواکتیو از نوع آمریکیوم با پخش ذرات آلفا هوای داخل محفظه را یونیز کرده و باعث به وجود آمدن جریان الکتریکی می شود با ورود دود ذرات یونیزه به ذرات یونیزه کرده و باعث به وجود آمدن جریان الکتریکی می شود و با ورود دود ذرات یونیزه به ذرات دود از 0/01 تا 1 میکرون چسبیده و باعث کاهش جریان الکتریکی و بصدا در آمدن آژیر می شود این نوع دتکتور ها در ساختمانهایی با حداکثر ارتفاع 10/5 متر و مکانهایی که آتش سوزی مقدار زیادی تولید میکنند کاربرد دارد، در مکانهای با رطوبت بیش از 95% و در فضاهایی با ماهیت دودی از قبیل تعمیر گاها و آشپز خانه ها مناسب نیستند از مزایای آنها عکس العمل سریع در برابر احتراق های همراه با شعله و برخورداری از سیستم نسبتا ساده الکتیکی مب یاشد.