کافی شاپ‌ها سابقه بسیار خوبی در تشویق مشتریان به خرید بیشتر و تکرار خرید دارند. آن‌ها معمولا یک روش آسان را به کار می‌برند، به این صورت که به ازای هر 10 خرید، یک قهوه رایگان به مشتریان خود ارائه می‌دهند. اثربخشی این روش بارها و بارها ثابت شده است.


آن چه که باشگاه مشتریان قهوه کاستا را سرآمد کرده است، استفاده از "امتیاز شروع" و خدمات رایگان برای پیوستن به برنامه‌های وفاداری است. زمانی که مشتری به عضویت باشگاه درمی‌آید، بلافاصله 100 امتیاز رایگان دریافت می‌کند که او را در نیمه راه دریافت قهوه رایگان قرار می‌دهد. تحقیقات نشان داده که اختصاص "امتیاز شروع" انگیزه بالایی در مشتریان برای وفادار شدن ایجاد می‌کند.


در تحقیقی بدین منظور، دو برنامه وفادارسازی نسبتا مشابه مورد مطالعه قرار گرفت. طرح اول به ازای هر 10 بار شستشوی اتومبیل، یک بار کارواش رایگان هدیه می‌داد و در طرح دوم، بعد از 12 بار شستشو، این جایزه ارائه می‌شد. در گروه اول امتیازی بابت اولین بار استفاده از خدمت ارائه نمی‌شد اما در گروه دوم، در ابتدا امتیاز 2 کارواش به مشتریان اختصاص می‌یافت. در نهایت با این که هر دو گروه از یک نوع برنامه وفادارسازی استفاده می‌کردند اما محققان دریافتند که مشتریان از طرح دوم نزدیک به دو برابر بیشتر از طرح اول استقبال کردند.