کار مدیران مهربان معمولا زودتر انجام می شود پس مجبور نیستند تمام مدت سخت گیر باشید. اگر کارمندان شما سخت کوشانه وظایف محول شده به خود را به خوبی انجام می دهند و هیچ موقعیت اضطراری کاری، دخالت فوری شما را نمی طلبد، بهتر است بگذارید کارشان را انجام دهند و عقب بنشینید. با این روش هم کارمندانتان یاد می گیرند که مسئول باشند و هم خودتان فرصت می کنید نیرویتان را بر سر مسایلی متمرکز کنید که برای موفقیت نهایی سازمان مهم تر است.
شغل اصلی مدیر الهام بخشیدن و تشویق کارمندان است تا بهترین کار خود را انجام دهند. بهترین مدیران تمام تلاش خود را به کار می برند تا موانع سازمانی را که مانع انجام کار کارمندان می شود حذف کنند و همچنین منابع و آموزش های مناسب را برای کارمندان فراهم می کنند تا کار خود را به صورت موثر انجام دهند.