با عرض سلام
ممنون میشم
راجع تابعیت انتروپی و انتالپی از دما و فشار در ماده تراکم پذیر و تراکم ناپذیر
و
وضعیت آب شیرین کن های در حال کار در نیروگاه ها
اگر اطلاعاتی دارید بیان کنید .