سلام
معادلات حاکم بر اجزای یک نیروگاه بخار(سیکل رانکین ) با دی اریتور و کلوز هیتر رو میخوام
همچنین معادلات حاکم بر آب شیرین کن
ممنون میشم اگه اطلاعاتی در این زمینه دارید هرچه زودتر کمکم کنید