فیلتر فن کوئل، از نوع فیلتر خشک قابل شستشو و کلید آن از نوع سلکتوری بوده و برای روشن و خاموش نمودن و تعیین سرعت آن استفاده می شود. انوع فن کوئل از نقطه نظر موقعیت لوله های کویل بر دو نوع دست راست و دست چپ تقسیم می گردند. در لوله کشی موتورخانه تا فن کویل، برای کارکرد دو فصلی (تابستانی- زمستانی) دو سیستم زیر استفاده می گردد:
1- فن کویل و سیستم دو لوله ای(Two Pipe System)


سیستم دو لوله ای فن کویل از یک لوله رفت و برگشت مشترک برای سیستم تابستانی و زمستانی استفاده می شود که بیشتر در مناطقی که اختلاف دمای تابستان و زمستان کم است استفاده می گردد.