فرایند پیچیده تبدیل پروتئین به --> آمونیوم --> نیتریت --> و در نهایت نیترات , حاصل از فعالیت یا از بین رفتن و تجزیه موجودات زنده در آکواریوم( خوراک, تخریب گاهان, فضولات ماهیها ) است. که این وضیفه به عهده باکتریهایی خاص میباشد که ما آنها را باکتریهای مفید میخوانیم. در حالت معمولی مقدار آمونیوم و نیتریت نباید از 0.2 میلیگرم در لیتر ( PPM ) بیشتر شود, در صورتی که این اتفاق رخ دهد نشانه به هم خوردن بالانس باکتریایی است.بسیاری از داروهایی که برای بیماری ماهیها به کار میرود میتوانند به باکتریهای مفید نیز آسیب بزنند و این موضوع را میتوان مفدمه ای برای افزایش آمونیوم دانست.


به صورت یک قانون مقدار آمونیوم نباید در آکواریوم قابل اندازه گیری باشد و این یعنی نشان داده شدن درجه صفر بعد از تست زدن آب.

آمونیوم ماده غذایی اصلی برای گیاهان به شمار می آید و در حالت عادی برای ماهیها سمی نیست ! بلکه سمی شدن آن به مقدار PH ربط دارد. یون آمونیوم NH4 میتواند به آمونیاک NH3 تبدیل شود و آمونیاک برای ماهیها به شدت سمی است.
بنا بر این آمونیاک در دو شکل آمونیوم (NH4) است که سمی نیست و آمونیاک (NH3) را که ماده ای بسیار سمی است وجود دارد . دو فاکتور pH و دمای آب در مقدار سمی بودن آن تاثیر می گذارد که چه مقدار از شکل سمی آمونیاک در آب موجود است . PH بالاتر و درجه حرارت بالاتر در نسبت آمونیاک حاضر در شکل سمی آن ( NH3 ) تاثیر مستقیم دارند . PH بیشترین اثر را در سمیت آمونیاک دارا میباشد. بنابراین اگر تانک شما دارای pH و دماهای پایین است، آمونیاک کل بالاتر می تواند وجود داشته باشد بدون آن که سمی باشد, در صورتی که همین مقدار در pH و دماهای بالاتر کاملا سمی است.این موضوع بیانگر تفاوت مقدار مجاز آمونیاک در تانک آب شور و شیرین است.

جدول زیر برای تایین سطوح سمی آمونیاک در مخزن به شما کمک خواهد کرد.این جدول با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردیده است :

NH3=(Total Ammonia)/(1+10^[(0.0902-pH) + (2730/(273.2 + Temperature))]).

تسترهای آمونیاک Nessler در صورتی که شما از مواد سم زدا آمونیاک استفاده کرده باشید مقدار آمونیاک کل را تشخیص نمیدهند, در صورت استفاده از این مواد مقادیر موجود در جدول فقط در صورت استفاده از تستر آمونیاک بر پایه روش salicylate معتبر هستند. برخی از مواد تصویه کننده آب که برای تسترهای salicylate مشکلی ایجاد نمیکنند عبارتند از Amquel, Novaqua, Prime و Aquasafe, برخی از تصویه کننده های آب حتی با تستر بر پایه روش salicylate نیز نتایج اشتباهی را بروز میدهند.

گر سطح NH3 شما بالای 0.03 است،تا زمانی که باکتریهای بیوفیلتر سرعت بیشتری بگیرند مهم است که با استفاده از سیفون آب و یا با استفاده از مشتقات سم زدای آمونیاک آن را پایین آورده و به سطح امن تر برسانید .
در این مرحله تست روزانه و سیفون و استفاده از مواد خنثی کننده آمونیاک برای سلامتی ماهیهای شما ضروری است. مواد شیمیایی ذکر شده به عنوان سمزدای , آمونیاک را حذف نمیکنند, بلکه آمونیاک را به شکل کمتر سمی خود که همچنان برای مصرف باکتریها در دسترس باشد تبدیل میکنند.

توجه داشته باشید برخی از مواد سم زدای آمونیاک در صورتی که بافر KH آب کم باشد PH آب را پایین میاورند ، بنابراین شما نیاز به نظارت بر مفدار KH / PH و در صورت نیاز استفاده از جوش شیرین برای حفظ PH دارید.